Polityka prywatności

Na stronie www.thursonteas.pl, dostępnej z https://www.thursonteas.pl/, jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność odwiedzających. Niniejsza Polityka prywatności zawiera rodzaje informacji gromadzonych i rejestrowanych przez stronę www.thursonteas.pl oraz sposób ich wykorzystywania. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności lub chcesz złożyć skargę, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@empire.lk.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszych działań online i jest ważna dla odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniają i/lub gromadzą w witrynie www.thursonteas.pl.

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa i jest od czasu do czasu aktualizowana, a użytkownikom zaleca się sprawdzanie tej polityki od czasu do czasu, aby upewnić się, że są świadomi najnowszych aktualizacji.

ZGODA

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptuje jej warunki.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których użytkownik jest proszony o ich podanie, zostaną mu wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy go o podanie danych osobowych.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje na jego temat, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości i/lub załączników, które użytkownik może nam przesłać, a także wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać.

Podczas rejestracji Konta możemy poprosić o podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu.

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje na różne sposoby, w tym

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika dowolnej spółce należącej do grupy spółek Empire w celach wymienionych w niniejszej polityce. Nie będziemy ujawniać danych osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

Wszystkie te ujawnienia będą dokonywane na podstawie ustaleń umownych w celu zapewnienia poufności i przeprowadzane zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów o ochronie danych.

PLIKI DZIENNIKA

www.thursonteas.pl stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika.

Pliki dziennika służą do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkowników w witrynie oraz gromadzenia informacji demograficznych.

PLIKI COOKIE I SYGNAŁY NAWIGACYJNE

Jak każda inna strona internetowa, www.thursonteas.pl wykorzystuje pliki cookie. Używamy plików cookie w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszych stron internetowych w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH

Chcielibyśmy upewnić się, że użytkownik jest w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych.

Prawo do poprawiania i aktualizacji : Jeśli przechowywane przez nas dane użytkownika są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe, użytkownik może nas o tym poinformować, a my zapewnimy ich aktualizację.

Prawo do usunięcia danych: Jeśli użytkownik uważa, że nie powinniśmy już wykorzystywać jego danych lub że wykorzystujemy je niezgodnie z prawem, może zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych. Potwierdzimy, czy dane zostały usunięte lub podamy powód, dla którego nie można ich usunąć.

Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania jego danych. Potwierdzimy, czy jesteśmy w stanie spełnić żądanie użytkownika lub czy mamy uzasadnione podstawy, aby kontynuować. Jeśli dane nie są już przetwarzane, możemy nadal przechowywać dane użytkownika w celu przestrzegania innych jego praw.

Prawo do rezygnacji z marketingu bezpośredniego: Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy zaprzestali kontaktowania się z nim w ramach marketingu bezpośredniego.

Prawo do złożenia skargi: Możesz złożyć do nas skargę, kontaktując się z nami pod adresem info@empire.lk

INFORMACJE DLA DZIECI

Kolejną częścią naszego priorytetu jest dodanie ochrony dla dzieci podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online. www.thursonteas.pl nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, zdecydowanie zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.